Reklamace:

Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (nesprávný typ, barvu, počet..) sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu pracovníkům firmy AMBG LTD s.r.o., kdy tak učiní ve vlastním zájmu řádného vyřízení reklamace.

 

Do záruční reklamace nespadají:

·        obruby poškozené nesprávným používáním 
·        obruby mechanicky poškozené

 

Kupující uplatňuje reklamaci za vadu dodávky prodávajícímu v prodejní ceně s daní prodávajícího, ve které bylo zboží fakturováno. Pokud v rámci záruční  reklamace nemůžeme již dodat shodný model, po telefonické nabídce nabídneme náhradní, případně vystavíme Opravný daňový doklad - dobropis.

1.    Vady zřejmé při odběru a množstevní reklamace nutno reklamovat neprodleně, nejpozději však do druhého dne od převzetí zboží kupujícím.

Reklamace musí být písemná  nebo telefonická a musí obsahovat:
·        model  a  název reklamovaného zboží /naleznete na stranici/
·        množství reklamovaného zboží
·        popis  reklamace, závady /např. loupe se barva na očnici, prasklý flex na levé stranici apod./)
·        název optiky, telefonický kontakt případně IČO2. Při přejímce balíku od přepravce (pošta, PPL) je kupující povinen neprodleně prověřit, že balík není porušen nebo jakkoliv poškozen.  Při poškození balík nepřebírat a písemně nás informovat.

Osoby pověřené vyřizováním reklamací:
Skladové referentky, tel: +420 596 634 130, e-mail: sklad@ambg.cz.

Adresa pro doručení reklamace:
AMBG LTD, s.r.o. , U vozovny 6141/8, 708 00  Ostrava- Poruba


Vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu:
Dopravu nazpět musíte objednávat pouze přes náš sklad. Nejdříve musíte odeslat informaci, že požadujete vrátit zboží a my následně objednáme přepravu nazpět k nám.